Agenda

27 september 2019
Vlaardingen, De Harmonie, Fred Piek en Marjolein Meijers dubbelconcert

19 oktober 2019
Middelburg, Brasserie Drvkkery, Fred Piek solo

16 februari 2020
Sibrandahûs, Kloosterkapel, Fred Piek en Sido Martens,dubbelconcert